אודות חברת ק.ט.ב.

חברת ק.ט.ב.- קהילה טיפולית בריאה בע"מ, הוקמה לפני 17 שנה עם הפרטת השירותים של משרד הבריאות והחלת חוק חולי הנפש בישראל 2000 . עם התפתחות שירותי שיקום לנכי הנפש בקהילה ובמטרה לפעול לשיקומם והשתלבותם בחברה הכללית. ק.ט.ב התפתחה והגיעה להשגים משמעותיים תוך הכירות מעמיקה עם הנושא והוקרה של גורמים מקצועיים. . ק.ט.ב. מספקת שירותי דיור שיקומי לנפגעי נפש בכל רחבי הארץ. כיום מונה החברה 18 מסגרות של הוסטלים, קהילות תומכות ודיורים מוגנים, בהן מתגוררים דיירים בכל מגוון הרמות בהתאם לועדות סל שיקום. כל מסגרות החברה מפוקחות ומבוקרות על ידי משרד הבריאות.
החזון

חזונה של חברת ק.ט.ב.

ק.ט.ב. תיתן שירותי דיור מוגן לנפגעי נפש מתקדמים הן ברמה המקצועית והן ברמה האסטטית. חברת ק.ט.ב תיתן דגש על התקדמות מקצועית, והצבת סטנדרטים מהגבוהים ביותר בעשיה שיקומית, לאור ערכי השיקום. ברצוננו לבנות מערכת שיח דיאלוגית עם הצרכנים בשרותים שלנו על מנת להתאים את עצמנו בצורה הטובה ביותר לצרכים בשטח.