רמת דיור - הוסטל כוללני

רמת דיור עבור נפגעי נפש הזקוקים לתמיכה וליווי מוגבר במסגרת מגורים בקהילה.

הצוות כולל רופא פסיכיאטר ואחות וכן אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש (עובדים סוציאלים, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, מדריכים, אם בית ומדריך לילה).

על המסגרת להיות ערוכה למתן מענה תעסוקתי בשעות הבוקר כגון תוכנית של ריפוי בעיסוק.

רמת דיור - הוסטל מתוגבר

הוסטל המיועד לאוכלוסייה של נפגעי נפש העצמאיים בלקיחת תרופות, מסוגלים לצאת לתוכנית יומית מחוץ להוסטל ומסוגלים לקחת חלק בניהול משק הבית.

הדיירים נמצאים במעקב פסיכיאטרי במרפאות הקהילה.

צוות ההוסטל כולל אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש (עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, מדריכים, אם בית ומדריך לילה).