דיור מוגן - ליווי בדיור

השירות ניתן לדיירים המתגוררים בדירות שבבעלותם, או הגרים בשכירות הממומנת באופן עצמאי, או בדירות המופעלות ע"י עמותות.

הוסטלים

רמת דיור עבור נפגעי נפש הזקוקים לתמיכה וליווי מוגבר במסגרת מגורים בקהילה.

קהילות תומכות

מגורים בדירות המיועדים לאוכלוסייה של נפגעי נפש אשר ביכולתם לנהל חיים עצמאיים אך זקוקים למסגרת תמיכה ולהשגחה.