מגורים בדירות המיועדים לאוכלוסייה של נפגעי נפש אשר ביכולתם לנהל חיים עצמאיים אך זקוקים למסגרת תמיכה ולהשגחה.

הדיירים מסוגלים לעבוד מחוץ לדירות, להכין לעצמם ארוחות באופן עצמאי ולהיות עצמאיים בלקיחת תרופות.

צוות הקהילה כולל אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש )עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק (מדריכים, אם בית, אין מדריך לילה).

בחלק מהדירות משולבים דיירים ברמות דיור שונות.